Tarifs

2020*****Tarieven - Tarif - Tarifs - Preise*****2020

Prijzen per nacht

Hoogseizoen

Laagseizoen

Prix par nuit

Haute saison

Basse saison

Preis pro nacht

Hochsaison

Nebensaison

Price per night

High season

Low season

Caravan +auto

19€

17€

Camper van (mobilehome)

19€

17€

Tent small size

12€

11€

Tent medium size

15€

14€

+ car (auto)

4€


Person

6€

5€

Child (kind) 4 -12

5€

4€

Dog-Hond-Chien-Hund

2€

1€

*****************Hoogseizoen: Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, juli en augustus***********************

********************Haute saison: Pâques, Pentecôte, Assomption, Juillet et Août*******************

*****************Hochsaison: Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt, Juli und August**********************

********************High season: Easter, Pentecost, Assumption, July and August*******************


Per maand

Par mois

Pro monat

Per month

Maart, Mars, März, March

330€

April, Avril,

440€

Mei, Mai, May

495€

Juni, Juin, June

440€

Juli, Juillet, July

770€

Augustus, Août, August

770€

September, Septembre,

395€

Oktober, Octobre, October

315€

Andere maanden, Autres mois, nächsten Monaten, Other months

220€

1 Maart - 30 Juni

935€

Juli - Augustus

1320€

1 September - 31 December

770€

1 Maart - 31 Oktober

2010€

Jaarplaats

2140€

Résidence annuelle

2140€

Jahresaufenthalts

2140€

Annual residence

2140€

voor informatie en reservaties : van 1 maart tot 1 november,dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 21.00 op mobielnr. +32 475 42 91 14


voor informatie, geen reservaties,  dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 21.00 op mobielnr. +32 494 17 48 01